Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Nauczanie Przyjazne Mózgowi: Pracujemy w grupie.

2023-04-21

Nauczanie Przyjazne Mózgowi: Pracujemy w grupie. Nauczanie przyjazne mózgowi to wykorzystanie silnych stron mózgów uczniów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań. To stosowanie na naszych lekcjach metod aktywizujących, a nie ograniczanie się jedynie do werbalnej strony przekazu czy tez metod poglądowych.

Prezentujemy serię tematyczną, w której będziemy zachęcać was do stosowania na lekcjach jednej z metod przyjaznych mózgowi. Niezależnie którą z nich będziecie wykorzystywać, pamiętajcie o bezpiecznej i przyjaznej atmosferze podczas nauczania oraz o nieustannym odwoływaniu się do ciekawości poznawczej uczniów. To, co nowe, nietypowe i niewyjaśnione aktywuje sieci neuronalne naszych uczniów i inicjuje proces uczenia się.

„Zatrzymać nauczyciela, a ruszyć ucznia" - to hasto, które mogliście już słyszeć, jednak ważne, by starać się je zastosować. Zatrzymajmy się w procesie nauczania, to nie my powinniśmy być aktywni, a nasz uczeń.

Na swoich lekcjach warto często organizować prace, w parach lub grupach, najlepiej 3-, 4, 5-osobowych mieszanych płciowo. Grupy dobierajmy losowo, aby wystąpiła zasada zmienności. Zadania do wykonania mogą być jednakowe da wszystkich grup, dla każdej grupy inne lub tez wynikające z siebie (etapowe). Przed rozpoczęciem każdorazowo przypomnij uczniom o zasadach pracy w grupie, aby wszyscy aktywnie pracowali i zgodnie współpracowali. W tym celu warto posłużyć się naszym plakatem, na którym zostały spisane podstawowe zasady.

Niektórzy nauczyciele skupiają się tylko na wytworze pracy w grupie, przez  co tracą najcenniejszą rzecz, którą możemy osiągnąć przy tej formie działania uczniów. Mowa oczywiście o zgodnej współpracy, o równym stopniu zaangażowania wszystkich jej uczestników. Dlatego monitoruj działanie uczniów w trakcie wykonywania zadania w grupach. Pamiętaj jednak, aby zapowiedzieć uczniom, ze przechadzasz się pomiędzy stolikami nie po to, aby ich nakierowywać, tylko aby sprawdzić, czy wszyscy wykonują zadania zmierzające do wspólnego efektu; czy grupy biorą pod uwagę propozycje wszystkich swoich członków, a jeśli wymaga tego sytuacja, to czy decydują się na wybrane w drodze kompromisu.
Monitoruj również, czy wszyscy uczniowie biorą żywo udział w dyskusji, czy tez niektórzy tylko wykonują część zadania zleconą przez tych bardziej aktywnych. Oczywiście dążymy do pierwszej sytuacji, gdyż chcemy, aby każdy uczeń działał aktywnie, a nie tylko był odbiorcą.

Należy pamiętać, ze jeżeli oczekujemy dobrych rezultatów, to praca w grupie musi by zaplanowana, celowa, a uczniowie powinni znać kryteria oceniania przed przystąpieniem do pracy.

Korzyści z pracy w grupach
· uczy prawidłowej współpracy,
· doskonali kompetencje komunikacyjne,
· aktywizuje osoby nieśmiałe
· umożliwia doświadczenie współodpowiedzialności
· uczy respektowania przyjętych zasad.  

Zachęcamy do tego, by już dziś pomyśleć nad zamianą, planowanych zadań do wykonania przez uczniów indywidualnie na pracę w grupie i wykorzystywanie tej metody na lekcjach jak najczęściej. Na początek zaplanuj lekcje, w której omówicie zasady pracy w grupie oraz to, jak od dziś będziesz tę pracę oceniać, później przypominaj je także przed każdą lekcją z ta metoda. Pomoże ci w tym nasz plakat, na którym umieściliśmy potrzebne informacje.

Renata Bajor
nauczycielka wczesnoszkolna i przedszkolna
autorka materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli
trenerka rad pedagogicznych

pixel